Uw nieuwe WOZ waarde te hoog? Wij maken kosteloos bezwaar namens u.

Wij helpen u graag bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning en kunnen dit kosteloos doen. Mutters Makelaardij werkt op een no-cure-no-pay basis. Een uiteindelijke vergoeding voor onze werkzaamheden, zal bij een verlaging van de WOZ-waarde, plaatsvinden door de gemeente. Wordt de waarde niet verlaagd dan hebben wij de werkzaamheden helaas voor niets verricht. U zult onze werkzaamheden dus nooit uit eigen zak hoeven te betalen.

Quick scan WOZ-waarde

In eerste instantie zullen wij middels een quick-scan een inschatting maken of het indienen van bezwaar zinvol is. Voor deze scan hebben we het taxatieverslag van de woning nodig, op basis waarvan de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Dit verslag is digitaal (met een DigiD code) op te vragen bij het digitale loket op de site van de gemeente of het samenwerkingsverband welke de WOZ waarde van uw woning heeft bepaald. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch opvragen.

Indien nodig maken wij graag een afspraak voor een inpandige opname van uw woning om het bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning eventueel aan te vullen met een taxatierapport. 

Zijn er verder specifieke aspecten waarom u denkt dat de WOZ waarde van uw woning te hoog is?

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de staat van onderhoud, afwerking, gedateerdheid, afmetingen, ligging, het gebruikte referentiemateriaal etc.

Waarom doet Mutters Makelaardij dit gratis? 

 Bezwaar maken kost u niks. Als wij met succes voor u bezwaar maken, profiteert u van het belastingvoordeel en ontvangt Mutters Makelaardij een kostenvergoeding van de gemeente. Indien het bezwaar niet succesvol is, ontvangt Mutters Makelaardij geen vergoeding. Kortom, bezwaar maken is voor u altijd gratis en kan u alleen maar geld besparen.

Om uw bezwaar te kunnen opstarten ontvangen wij graag:

  • De getekende volmacht ()download hier
  • Beschikking/aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
  • Het taxatieverslag van de woning (op te vragen bij het digitale loket op de site van de gemeente of het samenwerkingsverband welke de WOZ waarde van uw woning heeft bepaald)
  • Specifieke aspecten waarom u van mening bent dat de WOZ waarde te hoog is.
  • Kopie van uw identiteitsbewijs 

Dit kunt aan ons mailen, maar afgeven op één van onze kantoren is uiteraard ook mogelijk! 

Hulp nodig? Neem contact op!