Taxatie van uw woning

Wanneer heeft u een taxatierapport nodig?

Er is een aantal situaties denkbaar, waarbij een taxatierapport van een registergoed noodzakelijk is:

 • aankoop c.q. verkoop van een woning; 
 • financiering in hypothecair verband;
 • het vaststellen van de herbouwwaarde (verzekering;fiscale taxaties (wet WOZ);
 • (boedel)verdeling.

Taxatie door Mutters Makelaardij

Op uw verzoek kan Mutters Makelaardij een onafhankelijk oordeel over de waarde van uw registergoed op basis van een brede oriëntatie en een gedegen vak- en marktkennis geven. Onze kantoren beschikken over 4 gekwalificeerde en gecertificeerde taxateurs. Al onze taxateurs zijn aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en VBO Makelaar

Onze taxateurs zijn:

Foto Rob Mutters Rob Mutters
Foto Wessel Wessel van Vuuren
Foto Sylvia Sylvia van Zantvoort
Foto Bart-Jan Bart-Jan Mutters

Taxatierapport 

Het schriftelijke waardeoordeel is het uiteindelijke taxatierapport, waarin minimaal de hieronder vermelde zaken zijn opgenomen:   

 • de naam van de opdrachtgever
 • het doel van de taxatie
 • een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde
 • de kadastrale gegevens
 • de huidige eigenaar
 • minimaal 1 foto van het getaxeerde object
 • een oordeel over de waarde en de aard van het getaxeerde
 • de bijzondere omstandigheden waarmee rekening is/wordt gehouden
 • de datum waarop de taxatie is verricht
 • de naam en de gegevens van de taxateur

Wat is belangrijk bij een waardebepaling?

De volgende factoren, die omschreven worden in het taxatierapport, wegen mee bij de waardebepaling van de registergoed:

 • locatie, ligging en stand;
 • grootte, aard en ligging van het perceel en de opstal;
 • functionele indeling van de opstal;
 • constructie, bouwkundige staat, staat van onderhoud en het afwerkingniveau van de opstal;
 • isolatie en fundering;
 • zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden;
 • mogelijke verontreiniging en de ter plaatse geldende bestemmingsplanbepalingen;
 • aanwezigheid van parkeergelegenheid en bereikbaarheid met openbaar vervoer;
 • aanwezigheid van voorzieningen zoals scholen, winkels en recreatie.

Het rapport wordt minimaal in tweevoud aan de opdrachtgever uitgebracht. De opdrachtgever dient zich te realiseren dat een taxatierapport niet beoogt een bouwkundig rapport te zijn.

 • Onze taxatierapporten voldoen aan de strenge eisen van o.a. de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning onder auspiciën van de Nationale Hypotheek Garantie, het Contactorgaan Hypothecair Financiers en de Vereniging Eigen Huis.
 • Het spreekt voor zich dat Mutters Makelaardij een samenwerking heeft met alle validatie instituten zoals o.a. het NWWI.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op