Verkoop uw woning in Leerdam, Culemborg, Vianen en omgeving!

Bij Mutters Makelaardij staat u als verkoper centraal. Een woning verkopen is een belangrijke en niet alledaagse gebeurtenis en vraagt dan ook om een serieuze en gedegen aanpak. U bent verzekerd van een goed advies en een vakkundige begeleiding.

Graag informeren wij u over het Mutters Makelaardij Dienstenpakket © dat wij bieden, indien wij u bij de verkoop van uw woning mogen begeleiden.

Ons dienstenpakket MMD © bestaat globaal uit 4 fases:

Fase 1: Onderzoek
Fase 2: Promotie
Fase 3: Verkoop
Fase 4: Afwikkeling 

Onderstaand vindt u een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden die elke fase met zich meebrengt. Een en ander om u een duidelijk beeld te geven van de meerwaarde van het inschakelen van ons als uw makelaar.

Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat onderstaand overzicht zeer uitgebreid opgesteld is. Wij hebben echter het idee dat een beknoptere omschrijving ons dienstenpakket te kort zou doen en bovendien hebben wij getracht om u met zo min mogelijk vragen te laten zitten na een uitgebreide bestudering.

Gratis Waardebepaling aanvragen!  

Fase 1 Onderzoek

De verkoop van een woning begint met een gedegen onderzoek en het verzamelen van alle relevante informatie:

 • Het inventariseren van uw behoeften;
 • Het uitgebreid opnemen van uw woning en het, in overleg met u, bepalen van de vraagprijs;
 • Voor de juistheid van de perceelsgrenzen worden de kadastrale gegevens opgevraagd en gecontroleerd;
 • In verband met de eventuele aanwezigheid van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en dergelijke, wordt het eigendomsbewijs opgevraagd en gecontroleerd;
 • Via het ‘bodemloket’ van de Gemeente zullen wij informatie opvragen m.b.t. de gesteldheid van de bodem;
 • Indien noodzakelijk doen wij een bestemmingsplanonderzoek;
 • Wij kunnen, in overleg met u, voor de potentiële kopers een onafhankelijk bouwtechnisch rapport laten opmaken, indien bijvoorbeeld het bouwjaar van uw woning daartoe aanleiding geeft;
 • Het controleren van het door u ingevulde ‘inlichtingenformulier’ in verband met uw meldingsplicht en de aansprakelijkheid na de notariële overdracht;
 • Het opstellen van de ‘lijst van roerende zaken’;
 • Het geven van verkoopbevorderende adviezen en tips;
 • Het schrijven van een aantrekkelijke en door u goed te keuren advertentietekst.
 • (Bij een appartementsrecht: het opvragen van de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en de stukken van de Vereniging van Eigenaars teneinde een goed inzicht te verkrijgen in het ‘reilen en zeilen’ van het appartementencomplex en haar dagelijks bestuur.)

Omhoog

Fase 2 Promotie

Vervolgens is het zaak om uw woning onder de aandacht te brengen van alle potentiële kopers door gebruik te maken van de volgende instrumenten:

 • Het plaatsen op muttersmakelaardij.nl, funda.nl, pararius.nl en andere nuttige woningportals,
 • Wij maken sinds mei 2019 van alle woningen een innovatieve 3D opname, zodoende kunnen woningzoekers in VR door de woning lopen, 
 • Plaatsen op sociale media; zo zijn we zeer actief op Facebook (Like ons!) en gebruiken we de sociale media ook actief als advertentiekanalen (ongeveer 20% van ons aanbod wordt verkocht via Facebook!). Wij stellen voor iedere woning een compleet en op maat gemaakt social media plan op;
 • Het vermelden van uw woning op het uitwisselingsysteem teneinde de collega-makelaars en hun cliënten op de hoogte te brengen van de verkoop van uw woning;
 • Het maken van aantrekkelijke foto’s van uw woning;
 • Het maken van een fly-through woningvideo;
 • Het maken van een etalagepresentatie inclusief foto’s, uw woning wordt ook op digitale schermen gepresenteerd;
 • Het samenstellen van uitgebreide brochures, brochure zijn bij ons 'handwerk' - hierdoor is iedere brochure uniek en toegespitst op uw woning!
 • Het plaatsen van ‘Te Koop’ borden - indien nodig kiezen we voor een 'andere' oplossing;
 • Het inlichten van de bij ons ingeschreven woningzoekers en ons netwerk;
 • Het in overleg met u opstellen van een advertentieplan en - budget.

Om een perfecte presentatie van uw woning te kunnen maken zorgt Mutters Makelaardij altijd voor een professioneel gemaakte fotorapportage van uw woning.

Wij werken met een courtagemodel. Dit houdt in dat u een percentage van de verkoopprijs als vergoeding voor onze dienstverlening betaalt. Zodoende betaalt u alleen bij een succesvolle bemiddeling! 

Omhoog

Fase 3 Verkoop

Het daadwerkelijke ‘verkopen’ kan nu beginnen en dat gaat als volgt in zijn werk:

 • Potentiële kandidaten kunnen afspraken voor een bezichtiging maken via ons kantoor. Deze bezichtigingen zijn, in overleg met u, ook ’s avonds of op zaterdag mogelijk;
 • Wij zullen de kandidaten altijd persoonlijk begeleiden tijdens een bezichtiging. Wij raden u aan om tijdens de bezichtigingen niet aanwezig te zijn, daar kandidaten dan geneigd zijn meer te vragen en te vertellen en zich ‘vrijer’ durven te bewegen.
 • Wij zullen alle bezichtigingen terugkoppelen, zodat u inzicht houdt in de voortgang van de verkoop;
 • Indien wij een bod hebben ontvangen, zullen wij dit te allen tijde met u overleggen om u vervolgens te adviseren hoe te reageren. Het is daarbij belangrijk om naast de hoogte van het bod ook de bijbehorende voorwaarden goed te overwegen. Het spreekt voor zich dat u de onderhandelingen verder aan ons kunt overlaten;
 • Indien er overeenstemming wordt bereikt, zullen wij trachten ‘de koop’ schriftelijk te laten bevestigen door de koper, waarna wij de koopovereenkomst kunnen opmaken;
 • Vervolgens zullen wij zorgdragen voor de ondertekening daarvan door zowel koper als verkoper;
 • De getekende koopovereenkomst wordt naar de notaris gestuurd, zodat deze de eigendomsoverdracht kan voorbereiden.  Zowel de notaris als wij waken  verder over de verplichting van de koper om een bankgarantie te stellen;
 • De door de notaris opgestelde concepten van de transportakte en de ‘nota van afrekening’ worden door ons gecontroleerd en wij kunnen, indien wenselijk, voor u een volmacht voor de notariële overdracht verzorgen;
 • De koper heeft het recht om het gekochte voor de eigendomsoverdracht te inspecteren. Wij zullen, al dan niet in uw aanwezigheid, deze inspectie begeleiden en daarbij direct de meterstanden voor gas, water en elektra opnemen; en
 • Uiteindelijk eindigt fase 3 met een gezamenlijk bezoek aan de notaris voor de eigendomsoverdracht van uw woning.

Omhoog

Fase 4 Afwikkeling

Voor de laatste fase van ons dienstenpakket willen wij u erop wijzen dat onze dienstverlening niet ophoudt bij de eigendomsoverdracht. U kunt na de eigendomsoverdracht nog altijd met vragen bij ons terecht. Wij houden tevens een uitgebreid dossier van uw woning bij, zodat u daar later altijd bij ons op terug kunt komen.

 

 Gratis Waardebepaling aanvragen!